Vad är Folksam cup?

Folksam cup

I Folksam cup koras årligen Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 15-16 år. Tävlingen har sitt ursprung i TV-skidan på 60- och 70-talet.

Vid tävlingarna läggs stort fokus på distriktstävlingen, sammanhållning och gemenskap.
Att som individuell idrottare få chansen att tävla som ett lag är viktigt för våra skidungdomar. Folksam cup är ett stort mål för våra 15-16 åringar, ett mål att se framemot och ett mål som kan bidra till motivation under hela säsongen. Här får de chansen att tävla individuellt, i stafett och få nya vänner med samma intresse från hela Sverige. Det är en ära för ungdomarna att i riksfinalen få representera sitt distrikt.

Varje distrikt får delta med maximalt 16 åkare, jämnt fördelade på H 15, D 15, H 16 och D 16.
Totalt tävlar varje år ca 200 ungdomar i finalen.

Tävlingen är uppdelad i två moment,
Moment 1 består av en serie distriktstävlingar samt en distriktsfinal vilka ligger till grund för de maximalt 16 åkare som tas ut till moment 2 – riksfinalen.

Riksfinalen består av följande tävlingar.

 • Tekniksprint, ca 1 km
 • Prolog 2,5 km
 • Jaktstart 5 km
 • Parstafett
 • Traditionell stafett

2019 går tekniksprint och prolog i fri teknik, jaktstarten och stafetterna i klassisk teknik

På lördagskvällen arrangeras en gemensam kvällsaktivitet, där Svenska Skidförbundet även delar ut ett pris till ”Bästa kompis” i varje distrikt. Ett uppskattat inslag, där ungdomarna tidigare röstat fram vem de vill se som ”Bästa kompis” i sitt distrikt.

Regler för Folksam cup 2018

Folksam Cup är en tävling med syfte att årligen kora Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 15-16 år. Tävlingen är uppdelad i två moment. Moment 1 består av en serie distriktstävlingar samt en distriktsfinal vilka ligger till grund för de maximalt 16 åkare som tas ut till moment två – Riksfinalen.

Riksfinalen innefattar:

 • Fredag – en tekniksprint, individuell start. Tävlingen genomförs på en ca 1000 m lång bana med flertalet tekniska moment.
 • Lördag – jaktstart. På förmiddagen genomförs en prolog med individuell start över 2,5 km och på eftermiddagen en jaktstart på 5 km baserat på förmiddagens resultat.
 • Söndag – stafetter. I distriktsstafetterna tävlar man i traditionell stafett och parstafett.

2019 går tekniksprint och prolog i fri teknik, jaktstarten och stafetterna i klassisk teknik

1. Uttagning och Distriktskamp:

1.1 Uttagning till riksfinalen:

I varje distrikt ska det hållas en distriktsfinal. Utöver denna ska det arrangeras minst tre distriktstävlingar. Om distriktet inte kan arrangera tre tävlingstillfällen eller distriktsfinal måste man ansöka om dispens hos SSF-ansvarig.
Varje distrikt har fyra platser i respektive klass, d.v.s. totalt 16 platser.

Kvalificerade till riksfinalen 2019:

1) Den åkare som vinner distriktsfinalen (1 plats)
2) Ytterligare tre åkare som distriktet ansvarar för att ta ut. (3 platser).

Om det är möjligt ska distriktsfinal vara en individuell tävling där man på fm. åker 2,5 km gärna på en teknisk bana och på em. 5 km jaktstart.
Folksam Cup distriktsfinal ska vara utlyst i distriktets tävlingsprogram.
Vid eventuell snöbrist kan distriktsfinalen avgöras på rullskidor eller via löpning. Detta ska meddelas till SSF-ansvarig.

1.2 Distriktskampen:

Folksam cup är en distriktstävling där alla åkare tävlar och samlar poäng för distriktet.

Distriktskampen beräknas med ett poängsystem enligt följande modell:

Individuella tävlingar: 25, 22, 20, 19…..ner till 2 poäng. (alla som går i mål är garanterade 2 p).

I den individuella tävlingen räknas distriktspoängen ut efter att jaktstarten är avgjord. Vid delad placering erhåller samtliga med samma placering det högre poängtalet.

Exempel: Vid delad 2:a placering ger det 22 p till båda åkarna. Nästa åkare får 19 p eftersom han/hon är på fjärde plats.

Alla deltagare som är 1 min 30 sek eller mer efter vid prologen, startar i gemensam start, tiden och slutlig placering regleras därefter vid målgång.

Stafett: 200, 176, 160, 152,…………..32 poäng/stafettlag.
Vid delad placering erhåller samtliga med samma placering det högre poängtalet.

Exempel: Vid delad 2:a placering ger det 176 p till båda lagen. Nästa lag får 152 p eftersom laget är på fjärde plats.

2. Stafetter:

2.1 Parstafetten:

2.1.1 Regler för parstafett:

2 deltagare/lag åker 4 sträckor à ca 900 m, 10-12 lag/kvalheat i 4-5 kvalheat (beroende på antalet deltagande lag) och sedan A-, B-finaler med 10 st lag i varje final, resterande lag åker C-final.

 • Fyra kvalheat

Vid fyra kvalheat går alla segrare och tvåor direkt vidare till A-final. Bland alla treor och fyror så går de två bästa tiderna till A-final. Resten av treorna och fyrorna åker B-final. De 2 bäst placerade femte-lagen åker B-final, resterande lag åker C-final.

 • Fem kvalheat

Vid fem kvalheat går alla heatsegrarna vidare till A-final. De fem bästa tiderna utöver heatvinnarna från samtliga kvalheat går vidare till A-final. Till B-final går alla tvåor, treor och fyror som inte går till A-final på tid. Resterande lag går till C-final.

 • Antalet kvalheat

Antalet kvalheat beror på antalet anmälda lag.

Sträckindelning: 1:a H, 2:a D, 3:e H, 4:e D.

För att ett lag ska räknas som ett distriktslag ska laget innehålla en kille och en tjej. I stafetten får dock tjejer åka killsträcka och fortfarande räknas som ett distriktslag. Varje distrikt får delta med max åtta åkare fördelat enligt följande:

4 distriktslag och 0 åkare i mixpoolen
eller
3 distriktslag och max 2 åkare i mixpoolen
eller
2 distriktslag och max 4 åkare i mixpoolen
eller
1 distriktslag och max 6 åkare i mixpoolen
eller
0 distriktslag och max 8 åkare i mixpoolen

Har distriktet fler åkare aktuella för mixlag anmäls dessa till mixpoolen i lång stafett.

De två bäst placerade lagen från varje distrikt får i parstafetten poäng i distriktskampen. Resterande distriktslag får inga poäng, dock ska distrikten göra så många ”rätta” lag som möjligt innan åkare anmäls till mixpoolen.

2.1.2 Startordning:

Parstafett ska genomföras med masstart med vinklad startlinje formad som en plog, enligt SSF:s tävlingsregler. Antal spår beslutas av juryn. Dock minst 7 spår. Startordningen avgörs genom lottning.

2.1.3 Anmälningar:

Distriktslagen anmäls via formulär på fliken Tävlingsinformation, avsnitt Anmälan, senast lördag 18:30. Ändringar efter det kan endast göras på grund av sjukdom.

2.1.4 Mixlag i parstafett:

Samtliga mixlag deltar i stafetten på samma villkor som distriktslagen.

Åkare aktuella för mixlag ska lämnas till arrangören vid lördagens lagledare möte.

Mixlagen sätts ihop av arrangören, lag enligt modellen ”så jämna lag som möjligt” med tjej och kille så långt det räcker. Tiderna från det individuella loppet under lördagen gäller som grund vid sammansättning av lagen. De snabbaste åkarna sätts ihop med de långsammaste.

Alla mixlag som startar får en ”grundpoäng” om max 32 poäng som sedan delas beroende på vilket distrikt lagmedlemmarna representerar. Ex. Om en åkare i mixlaget kommer från Västerbotten och den andra från Småland så får distrikten följande poäng: Västerbotten 16p och Småland 16p.

Ett distrikt som har åkare i mixlag kan dock endast få poäng för två lag dvs. fyra åkare.

Exempel: Distrikt X har sex åkare. Åkare fem och sex åker i olika mixlag. Åkare 1-4 får de poäng som laget placerar sig på (minst 32 p/lag). Åkare 5 och 6 kan inte få några poäng.

Mixlagen som fullföljer är med i den officiella resultatlistan på den plats laget kom i mål.

Tänk på:
– Max 8 åkare per distrikt
– Fyll era distriktslag först

2.2 Traditionell stafett:

2.3.1 Regler för traditionell stafett:

För att ett lag ska räknas som ett distriktslag ska laget innehålla 2 st 15 åringar och 2 st 16 åringar.

Maximalt 2 st herrar.

I stafetten får tjejer åka killsträcka och fortfarande räknas som ett distriktslag.

Sträckindelning: 1a: 5km H, 2a: 2,5km D, 3e: 2,5km H, 4e: 5km D.

2.3.2 Startordning:

Den traditionella stafett ska genomföra med masstart med vinklad startlinje formad som en plog, enligt SSF:s tävlingsregler. Antal spår beslutas av juryn. Dock minst 7 spår, startordningen avgörs genom lottning. Mixlagen deltar på samma villkor som distriktslagen.

2.3.3 Anmälningar:

Distriktslagen anmäls via formulär på fliken Tävlingsinformation, avsnitt Anmälan, senast lördag 18:30.  Ändringar kan endast
göras på grund av sjukdom. Dock senast 2 timmar innan första start.

2.3.4 Mixlag i traditionell stafett:

Samtliga mixlag deltar i stafetten på samma villkor som distriktslagen.

Åkare aktuella för mixlag lämnas in senast lördag kl. 17.00.

Mixlagen sätts ihop av arrangören enligt modellen ”så jämna lag som möjligt”. De snabbaste åkarna sätts ihop med de långsammaste.

Alla mixlag som startar får en ”grundpoäng” om max 32 poäng som sedan delas beroende på vilket distrikt lagmedlemmarna representerar. Ex. om två åkare i mixlaget kommer från Västerbotten, den tredje från Småland och den fjärde från Medelpad så får distrikten följande poäng: Västerbotten 16p, Småland 8p och Medelpad 8p.

Ett distrikt som har åkare i mixlag kan dock endast få poäng för två lag dvs. åtta åkare. Ex. distrikt X har tio åkare. Åkare nio och tio åker i olika mixlag. Åkare 1-8 får de poäng som laget placerar sig på (minst 16 p/lag). Åkare 9 och 10 kan inte få några poäng.

Att alla mixlag får grundpoängen medför att de inte kan ta poäng från ett distriktslag även om de kommer före i resultatlistan.

Mixlagen som fullföljer är med i den officiella resultatlistan på den plats laget kom i mål.

Tänk på:
– Fyll era distriktslag först.

3. Wildcard och reserver:

3.1 Wildcard:

Om distriktet inte fyller upp alla platser (fyra) i en klass kan dessa platser användas i en annan klass. Dock är det en total trupp på 16 åkare som gäller.

Exempel: distriktet har 4 åkare i klasserna D15 och H15. 2 åkare i H16. Då kan distriktet, om
de finner det lämpligt, ta med en eller två extra åkare i D 16, dvs. max 6 st. Detta ger totalt 16 åkare.

OBS! Alla distrikt som har Wildcard-fall måste använda den blankett som finns att ladda ner på www.skidor.com och sedan få klartecken från SSF-ansvarig innan ordinarie anmälan görs till finalen. Detta ska ske i god tid innan sista anmälningsdag.

Bifoga resultatlistor från alla tävlingar.

3.2 Reserver:

Eventuella reserver får enbart starta då ordinarie åkare är sjuk. Anmäl detta till tävlingsledning och Folksam Cup-ansvarig.

Anmäld sjuk åkare får inte återtas i tävlingen.

Om reserv åker med distriktet till finalen ska hen anmälas för mat och logi.

4. Priser:

Priser delas ut på kamratmåltiden på lördagkvällen till de tre distrikt som totalt placerat sig bäst på tekniksprinten respektive jaktstarten.

Söndagens prisutdelningar: pris till de tre bästa distrikten i stafetterna och pris till de tre bästa distrikt i den totala distriktskampen.

Priset till de tre bästa distrikten totalt bör ha någon slags anknytning till orten.

Ser gärna att man även har utlottningspriser.

SSF-ansvarig Folksam Cup
Roger Nyström
Klockarvägen 27
870 30 Nordingrå
070-546 91 18, 0500-42 42 48
roger.nystrom@paroc.com

Poängberäkning

Individuellt

 

Stafett

Placering Poäng   Placering Poäng
1 25   1 200
2 22   2 176
3 20   3 160
4 19   4 152
5 18   5 144
6 17   6 136
7 16   7 128
8 15   8 120
9 14   9 112
10 13   10 104
11 12   11 96
12 11   12 88
13 10   13 80
14 9   14 72
15 8   15 64
16 7   16 56
17 6   17 48
18 5   18 40
19 4   19 32
20 3   20 32
21 2   21 32
22 2   22 32
23 2   23 32
24 2   24 32
25… 2   25… 32

Gamla resultat

Resultat i Folksam cup genom tiderna

Resultat distriktskampen 2018

Resultat distriktskamper 2017

Resultat distriktskamper 2016

Resultat distriktskamper 2015

Resultat distriktskamper 2014

Resultat distriktskamper 2013

Resultat distriktskamper 2012

Resultat distriktskamper 2011

Resultat distriktskamper 2010