Tävlingsinformation

I Folksam cup koras årligen Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorierna 15 och 16 år. Tävlingen är uppdelad i två steg, en kvalificering i respektive distrikt och en riksfinal.

De kvalificerade åkarna i varje distrikt gör sedan upp i den stora riksfinalen.

Riksfinalen omfattar:

 • tekniksprint (lördag),
 • individuell tävling (söndag),
 • och distriktsstafett (måndag). 

Tekniksprinten var en ny tävlingsform som testades första gången under 2012 års final. Från och med 2013 är den en permanent del av finalen. Tävlingen genomförs på en cirka 1 000 meter lång bana med flertalet tekniska moment.

Den individuella tävlingen arrangeras som cirka 2,5 km prolog på förmiddagen och cirka 5 km jaktstart på eftermiddagen.

I distriktsstafetterna tävlas i traditionell stafett och parstafett.

2022 går tekniksprint, prolog, jaktstarten och stafetterna i fri stil. Den första sträckan på den långa stafetten ska 2022 åkas av en tjej.

Starttider/Startlistor

Tekniksprinten, lördag 5/3 

Första start 13.00

Startlista Tekniksprint 13.00

 

Prologen, söndag 6/3

Startlista Prolog 10.00

 

Jaktstarten, söndag 6/3

Startlista D15 Jakt  14.30

Startlista H15 Jakt  15.00

Startlista D16 Jakt  15.30

Startlista H16 Jakt  16.00

 

Parstafetten kval, måndag 7/3

Startlista Parstafett Heat 1 – 09.00

Startlista Parstafett Heat 2 – 09.20

Startlista Parstafett Heat 3 – 09.40

Startlista Parstafett Heat 4 – 10.00

Startlista Parstafett Heat 5 – 10.20

C-final – start 11.00

B-final – start 11.20

A-final – start 11.40

 

Långa stafetten, måndag 7/3

Startlista Lång stafett – 12.05

Banskisser (Preliminära)

Lördag 5/3

Folksam Cup Tekniksprint

 

Söndag 6/3

Folksam Cup Prolog

Folksam Cup Jaktstart

 

Måndag 7/3

Folksam Cup Parstafett

Folksam Cup Stafett

 

Uppvärmning/Översiktskarta

Översiktskarta

Resultatlistor 2022

Distriktskampen 

Ställning efter dag 1

Poäng dag 2

Ställning efter dag 2

Poäng dag 3

Slutgiltig poängställning (inklusive stafetter)

 

 

Lördag

Resultat tekniksprint D15

Resultat tekniksprint H15

Resultat tekniksprint D16

Resultat tekniksprint H16

 

Söndag

Resultat D15 Prolog

Resultat H15 Prolog

Resultat D16 Prolog

Resultat H16 Prolog

Resultat D15 Jaktstart (uppdaterad med jaktdelen specificerad)

Resultat H15 Jaktstart (uppdaterad med jaktdelen specificerad)

Resultat D16 Jaktstart (uppdaterad med jaktdelen specificerad)

Resultat H16 Jaktstart (uppdaterad med jaktdelen specificerad)

 

Måndag

Resultatlista A-Final Parstafett

Resultatlista B-Final Parstafett

Resultatlista C-Final Parstafett

Resultatlista långa stafetten

Inbjudan

På uppdrag av Svenska Skidförbundet har Järpens Skidklubb och Duveds IF äran att inbjuda till Folksam Cup 2022. Riksfinaler i längdskidor för 15 – 16-åringar i Järpen,  5:e till 7:e mars.

Tävlingsplats:
Järpens Skidstadion, Röjsmon.

Parkering:
Finns vid Jämtlands Gymnasium Åre.

Logi:
Jämtlands Gymnasium Åre och Racklöfska skolan, Järpen.

Omklädning/dusch:
I badhuset nära arenan.

Vallning:
Vallning ingår i enhetspriset. 

Tävlingar:  

Lördag: Individuell tekniksprint, fri stil
Söndag: Prolog fri stil  och jaktstart fri stil
Måndag: Parstafett och lång stafett,  fri stil

Anmälan:
Se länk nedan, under stycket Anmälan.

Chip delas ut i samband med nummerlappsutdelning på fredag. Samma chip används under hela helgen. Chip som inte återlämnas debiteras med 750 kronor. 

Lagledarmöte:
Mer info kommer

Organisation:

Folksam cup kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:  Ulf Richardsson, Järpens Skidklubb (070-556 21 94) och Fredrik Boberg, Duveds IF (070-220 00 80).

Upplysningar och webb:
folksamcup.se

Tävlingsregler:
Svenska Skidförbundets. Arrangören fritar sig ansvaret för eventuella skador som kan uppstå i samband med tävlingsarrangemanget.

Övrigt:
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar, respektive följer, tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från alla ansvar. Resultatlistor och bilder kommer att publiceras på webben.

Fika och hamburgare kommer att finnas till försäljning.

Varmt välkomna!

 

 

Anmälan

Här hittar du en blankett för föranmälan. Den fyller ni i och mailar till anmälan senast 5:e februari 2022. 

Sista dag för slutgiltig anmälan är 10:e februari 2022. Här kan du att ladda ner anmälningsformulär för åkare; fyll i och maila till anmälan senast den 10:e februari 2022. Den information som efterfrågas är: Förnamn, efternamn, klass, distrikt, klubb, personnummer och eventuella allergier.

Med hänsyn till säkerheten är det viktigt för oss att ha en lista på de ledare och vallare som övernattar. De vuxna fyller i två formulär per distrikt; anmälningsformulär för ledare och vallare. Förnamn, efternamn, distrikt, personnummer, telefonnummer, e-post och eventuella allergier efterfrågas. Fyll i och maila till anmälan senast den 10:e februari.

 

Parstafett, max 8 åkare per distrikt, resten deltar i lång stafett

Sträcka 1 och 3; tjej 
Sträcka 2 och 4; kille (tjejer får köra dessa sträckor)

Här anmäler ni distriktslag.

Formulär för anmälan parstafett.

Lång stafett
Sträcka 1  5 km tjej
Sträcka 2  2,5 km kille (tjej får åka om det fattas killar)
Sträcka 3  2,5 km tjej
Sträcka 4  5 km kille (tjej får åka om det fattas killar) 

Det ska vara två killar och två tjejer samt två 15-åringar och två 16-åringar i rena distriktslag.

Här anmäler ni distriktslag.

Formulär för anmälan lång stafett.

 

Mixed stafett 

Här anmäler ni ensamma åkare. Det går bra att skriva önskemål, men vi förbehåller oss rätten att para ihop lagen enligt bästa förmåga.

Formulär för anmälan till mixedpool.

 

Mail till anmälan

Maila alla anmälningar till anmälan stafetter. 

 

I och med anmälan godkänner man eventuell fotografering som kan användas av Järpens SK, Duveds IF, Svenska Skidförbundet och skidförbundets samarbetsparters i syfte att sprida kunskap och glädje kring längdskidåkning, men man kan frånsäga sig all fotografering genom att skicka ett mail till barn – och ungdomsansvarig på SSF, Jenny Limby –jenny.limby@skidor.com med namn och distrikt på den person som inte vill delta på någon form av fotografering.

Betalning

Enligt beslut från skidförbundets ungdomsgrupp skall ett enhetspris tas ut enligt följande:
950 kr för deltagare och 600 kr för ledare.

Enhetspriset inkluderar logi från fredag till måndag, tävlingsavgifter, valla och vallabodsavgifter. I logi ingår 3 frukost, 3 lunch, 3 middag och 3 kvällsfika.

Enligt beslutet går det inte att avräkna icke nyttjade delar av ovanstående paketpris.

Denna föranmälan skall vara gjord senast 5:e februari 2022.

Arrangören förbehåller sig rätten att behålla 50 % av anmälningsavgifterna vid inställd tävling innan åkarna är på plats på tävlingsorten.

Vid sent inställd tävling när åkarna är på plats på tävlingsorten förbehåller sig arrangören att behålla hela anmälningsavgiften.

Slutsumman sätts in på bankgiro 5383-5856 (Duveds IF Folksam Cup) senast 10:e februari 2022. Glöm inte ange distrikt. Efter detta datum återbetalas inte anmälningsavgifter.

Vallning av skidor

Pandemin har påverkat planeringen av årets Folksam Cup och därmed också hur vallningen kommer att ske. I ett dokument från Svenska Skidförbundet beskrivs hur vallningen kommer att gå till 2022:

”All vallning kommer i år utföras av ett vallateam, teamet består av vallaleverantörens ansvariga och vallare från deltagande distrikt. Ansvarig för upplägget är vallaleverantörens representant tillsammans med arrangören och Svenska Skidförbundet.

 • Efter sista anmälan, meddelar respektive distrikt vilken vallare som ska ingå från deras distrikt, samt när distriktet planerar att kunna lämna in sina skidor.
  Meddela det via mail till Jenny Limby, jenny.limby@skidor.com

 • Vallabänkar finns på plats, övrig utrustning som behövs, så som siklar och borstar tar distriktsvallaren med sig.
  Vid eventuella frågor kontakta vallaleverantören.

 • Leverantören finns på skidstadion i Järpen från fredag eftermiddag, exakt tid meddelas senare.

 • Skidorna lämnas in distriktsvis, sorterade per tävlingsklass och märks vid inlämning med startnumret.

 • Vid inlämning prickas varje åkare av och sen märks skidorna efter genomförd vallning.

 • Ett par skidor/åkare.

 • Se till att skidorna är väl uppmärkta med namn.

 • Inlämning så långt det är möjligt fredag kl: 16.00 – 20.00. Det finns även möjlighet att lämna in skidorna på lördag förmiddag, men då ska det ha meddelats i förväg och tid vara bestämt.

 • Skidorna hämtas distriktsvis, en tävlingsklass i taget.
  Hämtning sker 10–20 minuter innan första start i respektive klass av distriktsledare och tas direkt till starten.

 • Efter genomförd tävling lämnas skidorna in för vallning till nästa tävlingsdag, lämnas så snart det är möjligt.

 • Leverantören deltar om möjligt på fredagens lagledarmöte och svarar på eventuella frågor.

   

   

  Genomförande av vallning

  Station 1:
  Rengöring av skidor och påläggning av grundparafin. Skidorna ställs sen på tork 10–15 minuter.

  Station 2:
  Siklar och borstar grundparafin samt lägger aktuell tävlingsliquid. Skidorna ställs på tork minst 30–60 min

  Station 3:
  Borstar tävlingsliquid och lägger ev handstruktur (endast rak)”

 

 

 

 

Vallabod

Vallautrymmen kommer att finnas i Röjsmohallen vid skidstadion. Vi kommer att beräkna distriktets behov av yta genom att dividera antalet anmälda åkare med fem. Vi räknar alltså med fem åkare per vallare. Varje vallare kommer sedan att tilldelas cirka tre kvadratmeter golvyta.
Vallalokalen kommer att hållas låst mellan 22.00 och 06.00.
Kom ihåg att ta med er sladdvindor, förlängningskablar och grenuttag.
Vid frågor kontakta Marcus Göransson Sonnefeldt på vallachef.jarpen@gmail.com
 
 
Själva vallningen
 
Vauhti levererar vallan. De kommer att ordna en sms-grupp och anordna möten för vallarnas ledare. 
 
1. Vauhti tillhandahåller paraffin för att nollställa alla tävlingsskidorna. Detta för att skapa en så jämlik nivå som möjligt vad gäller mängden fluor i belag.

2. Vauhti tillhandahåller flytande vallor till fyra tävlingstillfällen; tekniksprint, prolog, jaktstart och stafett.

3. Vauhti tillhandahåller rekommendationer på struktur, men bara generellt som till exempel 1 mm eller 2 mm, rak eller kryss. Vauhti kommer inte att rekommendera specifika märken eller låna ut strukturverktyg.

 
Påbörjade förpackningar behålls av distrikten; obrutna återlämnas.
 
Skidställ
 
Alla distrikt kommer att valla tillsammans i en enda stor lokal utan avskiljande väggar. Det kommer därför att finnas begränsade möjligheter till att förvara skidor lutade mot väggar. Fixy erbjuder er därför att köpa eller hyra Fixykuber. Kolla in på http://www.fixy.se så får ni se hur det ser ut. Vill ni hyra så kostar det 300 kronor per kub. Vill ni sedan behålla stället efter Folksam kostar det 1 195 kronor. Vill ni köpa det direkt kostar det 1 495 kronor. Boka på dag@fixy.se eller ring 070-471 89 90. Fixy levererar till vallaboden i Järpen om ni bokar i tid, det vill säga före den 15:e februari.

Program

Se programfliken

Lagledarmöten

Fredag: Teamsmöte fredag

Lagledarmöte, tekniksprint / presentationen i bilder.

Ludvig Rembs presentation av nya regler…

Länk till ”What’s up?”

Andreas Fornemans vallainformation…

Lördag:  Teamsmöte lördag

Lagledarmöte, jaktstart / presentationen i bilder.

Söndag: Teamsmöte söndag

Lagledarmöte, stafetter / presentationen i bilder.