Järpen

 

Här hittar du en översiktskarta över området kring skolor och stadion.