Tävlingsinformation

I Folksam cup koras årligen Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 15–16 år. Tävlingen är uppdelad i två steg, en kvalificering i respektive distrikt och en riksfinal.

De kvalificerade åkarna i varje distrikt gör sedan upp i den stora riksfinalen.

Riksfinalen omfattar:

  • tekniksprint (lördag),
  • individuell tävling (söndag),
  • och distriktsstafett (måndag). 

Tekniksprinten var en ny tävlingsform som testades första gången under 2012 års-final. Från och med 2013 är den en permanent del av finalen. Tävlingen genomförs på en cirka 1 000 meter lång bana med flertalet tekniska moment.

Den individuella tävlingen arrangeras som 2,5 km prolog på förmiddagen och 5 km jaktstart eftermiddagen.

I distriktsstafetterna tävlas i traditionell stafett och parstafett.

2020 går tekniksprint, prolog, jaktstarten och stafetterna i fri stil.

 

Startlistor 2020

LÖRDAG

Startlistor tekniksprint, fri stil

SÖNDAG

Startlista prolog, fri stil (samma nummerlapp och samma startordning som fredagens tekniksprint) 

 

Startlista jaktstart D 15, startar 14:30 vågstart 90 sek

Startlista jaktstart H 15, startar 15:00 vågstart 90 sek

Startlista jaktstart D 16, startar 15:30 vågstart 90 sek

Startlista jaktstart H 16, startar 16:00 vågstart 90 sek

MÅNDAG

Startlista heat 1 parstafett Starttid är 9:00

Startlista heat 2 parstafett Starttid är 9:15

Startlista heat 3 parstafett Starttid är 9:30 

Startlista heat 4 parstafett  Starttid är 9:45

Startlista heat 5 parstafett Starttid är 10:00

 

C-final startar 

B-final startar 

A-final startar 

 

Startlista lång stafett Starttid är 12:05 hoppas vi

 

 

Banskisser

Tekniksprint banskiss

Prolog banskiss

Jaktstart banskiss

Parstafett banskiss

Lång stafett banskiss

Stadionskiss

Vallabodar

 

 

Resultatlistor

Distriktskampen 

Ställning efter dag 1

Poäng dag 2

Poäng totalt efter dag 2

Poäng dag 3

Poängställning totalt efter dag 3

LÖRDAG

Resultat tekniksprint D 15

Resultat tekniksprint H 15

Resultat tekniksprint D 16

Resultat tekniksprint H 16

 

SÖNDAG

Resultat prolog D 15

Resultat prolog H 15

Resultat prolog D 16

Resultat prolog H 16

Resultat jaktstart D 15

Resultat jaktstart H 15

Resultat jaktstart D 16

Resultat jaktstart H 16

 

MÅNDAG

heat 1 parstafett 

heat 2 parstafett 

heat 3 parstafett 

heat 4 parstafett 

heat 5 parstafett 

C-final 

B-final 

A-final 

Lång stafett 

Inbjudan

På uppdrag av Svenska Skidförbundet har Järpens Skidklubb och Duveds IF äran att inbjuda till Folksam Cup 2020. Riksfinaler i längdskidor för 15 – 16-åringar i Järpen,  29 februari till 2 mars.

Tävlingsplats:
Järpens Skidstadion, Röjsmon.

Parkering:
Finns i anslutning till Röjsmohallen och Jämtlands Gymnasium Åre.

Logi:
Jämtlands Gymnasium Åre och Racklöfska skolan, Järpen.

Omklädning/dusch:
I Rösmohallen, i badhuset eller vid boendet på skolan.

Vallning:
Plats för vallning ingår i enhetspriset. 

Tävlingar:  

Lördag: Individuell tekniksprint, fri stil
Söndag: Prolog 2,5 km fri stil  och jaktstart fri stil
SMåndag: Parstafett och lång stafett,  fri stil

Anmälan:
Se länk nedan, under stycket Anmälan.

Chip delas ut i samband med nummerlappsutdelning på fredag. Samma chip används under hela helgen. Chip som inte återlämnas debiteras med 750 kronor. 

Lagledarmöte:
Mer info kommer

Organisation:

Folksam cup 2020;  kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:  Ulf Richardsson, Järpens Skidklubb (070-556 21 94) och Fredrik Boberg, Duveds IF (070-220 00 80).

Upplysningar och webb:
folksamcup.se

Tävlingsregler:
Svenska Skidförbundets. Arrangören fritar sig ansvaret för eventuella skador som kan uppstå i samband med tävlingsarrangemanget.

Övrigt:
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar, respektive följer, tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från alla ansvar. Resultatlistor och bilder kommer att publiceras på webben.

Fika och hamburgare kommer att finnas till försäljning.

Varmt välkomna!

 

 

Anmälan

Här hittar du en blankett för blankett för föranmälan Den fyller ni i och mailar till anmälan senast 1:a februari 2020. 

Sista dag för slutgiltig anmälan är 10:e februari 2020. Här kommer du att kunna ladda ner blankett för full anmälan; fyll i och maila till anmälan senast den 10:e februari 2020. Den information som kommer att efterfrågas är: Förnamn, efternamn, klass, distrikt, klubb, personnummer och eventuella allergier.

Med hänsyn till säkerheten är det viktigt för oss att ha en lista på de ledare och vallare som övernattar. De vuxna fyller i två formulär per distrikt; ett för ledare och ett för vallare. Förnamn, efternamn, distrikt, personnummer, telefonnummer, e-post och eventuella allergier kommer att efterfrågas. Fyll i och maila till anmälan senast den 10:e februari.

 

Parstafett, max 8 åkare per distrikt, resten deltar i lång stafett

Sträcka 1 och 3; kille (tjejer får köra dessa sträckor)
Sträcka 2 0ch 4; tjej

Formulär för hela lag parstafett.

Formulär för ensam åkare till mixlag parstafett.

Lång stafett
Sträcka 1  5 km kille (tjej får åka om det fattas killar)
Sträcka 2  2,5 km tjej
Sträcka 3   2,5 km kille (tjej får åka om det fattas killar)
Sträcka 4   5 km tjej

Det ska vara en H 15, en D 15, en H 16 och en D 16 i rena distriktslag.

Formulär för hela lag lång stafett.

Formulär för ensam åkare till mixlag lång stafett.

I och med anmälan godkänner man eventuell fotografering som kan användas av Järpens SK, Duveds IF, Svenska Skidförbundet och skidförbundets samarbetsparters i syfte att sprida kunskap och glädje kring längdskidåkning, men man kan frånsäga sig all fotografering genom att skicka ett mail till barn – och ungdomsansvarig på SSF, Jenny Limby –jenny.limby@skidor.com med namn och distrikt på den person som inte vill delta på någon form av fotografering.

Betalning

Enligt beslut från skidförbundets Ungdomsgrupp skall ett enhetspris tas ut enligt följande:
1 950 kr för deltagare och 1 500 kr för ledare.

Enhetspriset inkluderar logi från fredag till måndag, tävlingsavgifter, valla och vallabodsavgifter. I logi ingår 3 frukost, 3 lunch, 3 middag och 3 kvällsfika.

Enligt beslutet går det inte att avräkna icke nyttjade delar av ovanstående paketpris.

Denna föranmälan skall vara gjord senast 1:a februari 2020.

Arrangören förbehåller sig rätten att behålla 50 % av anmälningsavgifterna vid inställd tävling innan åkarna är på plats på tävlingsorten.

Vid sent inställd tävling när åkarna är på plats på tävlingsorten förbehåller sig arrangören att behålla hela anmälningsavgiften.

Slutsumman sätts in på bankgiro 5383-5856 (Duveds IF Folksam Cup) senast 10:e februari 2020. Glöm inte ange distrikt. Efter detta datum återbetalas inte anmälningsavgifter.

Vallabodar

Information om gemensam vallning från Svenska Skidförbundet och Vauhti

 

Vallabod

Vallautrymmen kommer att finnas i Röjsmohallen vid skidstadion. Vi kommer att beräkna distriktets behov av yta genom att dividera antalet anmälda åkare med sex. Vi räknar alltså med sex åkare per vallare. Varje vallare kommer sedan att tilldelas cirka tre kvadratmeter golvyta.
Vallalokalen kommer att hållas låst mellan 22.00 och 06.00.
Vid frågor kontakta Marcus Göransson Sonnefeldt på vallachef.jarpen@gmail.com
 
Själva vallningen
 
Vauhti levererar vallan. De kommer att ordna en sms-grupp och anordna möten för vallarnas ledare. De kommer att bestämma valla och rekommendera en generell struktur. De kommer också att dela ut ett blått syntetparaffin för nollning av skidor. Tävlingsvallan kommer att bli flytande och den delas ut till varje distrikt. Påbörjade förpackningar behålls av distrikten; obrutna återlämnas.
 
 
Skidställ
 
Alla distrikt kommer att valla tillsammans i en enda stor lokal utan avskiljande väggar. Det kommer därför att finnas begränsade möjligheter till att förvara skidor lutade mot väggar. Fixy erbjuder er därför att köpa eller hyra Fixykuber. Kolla in på http://www.fixy.se så får ni se hur det ser ut. Vill ni hyra så kostar det 300 kronor per kub. Vill ni sedan behålla stället efter Folksam kostar det 1 195 kronor. Vill ni köpa det direkt kostar det 1 495 kronor. Boka på dag@fixy.se eller ring 070-471 89 90. Fixy levererar till vallaboden i Järpen om ni bokar i tid, det vill säga före den 15:e februari.

Program

Se programfliken

Lagledarmöte

Lagledarmöte powerpoint fredag

Lagledarmöte powerpoint som pdf fredag